Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Σε ξένους το 60% της Ελληνικής Τράπεζας, μέσω της ΑΜΚΑλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος και μεγάλες διαφοροποιήσεις στη μετοχική σύνθεση της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου φέρνει η ανκεφαλαιοποίηση της, η οποία ολοκληρώθηκε το Σάββατο με επιτυχία. Παρά τις προσπάθειες της Εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου  Χρυσοστόμου να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια ώστε η τράπεζα να παραμείνει υπό κυπριακό έλεγχο, η πλειοψηφία των μετοχών της (60%)περιέρχεται τελικά σε ξένα χαρτοφυλάκια, που κάλυψαν σημαντικό μέρος της ΑΜΚ.

Η κυπριακή Εκκλησία και το επιχειρηματικό κατεστημένο της Μεγαλονήσου ελπίζουν πάντως ότι θα ανακτήσουν μελλοντικά τον έλεγχο, μετατρέποντας  σε μετοχές τις ομολογίες και τα μετατρέψιμα αξιόγραφα που κατέχουν.
Προς το παρόν όλες οι πλευρές  εκφράζουν ικανοποίηση για τη θετική έκβαση του εγχειρήματος, καθώς η μεγάλη συμμετοχή διεθνών επιχειρηματικών ομίλων και επενδυτικών χαρτοφυλακίων στην ΑΜΚ, ερμηνεύεται ως ένδειξη αυξανόμενης εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία και στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα.
Η εκτίμηση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι  η Ελληνική Τράπεζα άντλησε τελικά πολύ περισσότερα κεφάλαια από αυτά που χρειαζόταν με βάση και το πιό ακραίο σενάριο της PIMCO: Στην ΑΜΚ συγκέντρωσε 358 εκ. ευρώ, έναντι 294 εκ. που ήταν οι εκτιμώμενες κεφαλαιακές της ανάγκες. Υπερκαλύπτει έτσι όλους τους δείκτες επάρκειας και μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα τις δραστηριότητες της  και την αναπτυξιακή προσπάθεια.
Μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, η μετοχ΄΄η της επιστρέφει στο ταμπλό του ΧΑΚ και θα είναι διαπραγματεύσιμη από τη συνεδίαση της Δευτέρας.
 Τρεις νέοι μεγαλομέτοχοι
Μέσω της αύξησης κεφαλαίου η τράπεζα αποκτά τρεις νέους μεγαλομετόχους, ενώ μειώνονται αντίστοιχα τα ποσοστά συμμετοχής της  κυπριακής Εκκλησίας και των άλλων παλαιών μετόχων.
Ειδικότερα:
- Από 30% (σύνολο 60%) αποκτούν το καναδοαμερικανικό fund Third Point και η λευκορωσικών συμφερόντων κυπριακή εταιρία Wargaming, που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Λευκωσίας
- Συμμετοχή 15% αποκτούν οι Συνεργατικές (συνεταιριστικές τράπεζες), μέσω της θυγατρικής τους  επενδυτικής εταιρίας “Δήμητρα”.
- Η Εκκλησία της Κύπρου που κατείχε 28%, περιορίζεται στο 7%.
- 18% κατέχουν μικρότεροι μετοχοι, ιδιωτες επενδυτές και θεσμικά χαρτοφυλάκια. Από το ποσοστό αυτό, 14,4% βρίσκεται στα χέρια Κυπρίων και 3,6% σε χαρτοφυλάκια του εξωτερικού. Μικρό ποσοστό κατέχει η Τρ. Κύπρου.
Η Third Point που γίνεται μεγαλομέτοχος της Ελληνικής Τράπεζας με 30% εισφέροντας 40 εκ. ευρώ, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον και για επενδύσεις στην Ελλάδα, μπαίνοντας στη διεκδίκηση του ΟΠΑΠ και άλλων αποκρατικοποιούμενων εταιριών. Διευθύνεται από τον επιχειρηματία Daniel Loeb και έχει υπό διαχείριση κεφάλαια 15 δισ. δολλαρίων. Πέρυσι κέρδισε 500 εκατ. δολ. από ελληνικά ομόλογα, “στοιχηματίζοντας” υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στο ευρώ.
Η Wargaming (που απέκτησε επίσης 30%  εισφέροντας 40 εκ.) είναι εταιρία λογισμικού, που ειδικεύεται στη δημιουργία διαδικτυακών παιχνιδιών. Ανήκει σε Λευκορώσους, αλλά εδρεύει στην Κύπρο και είναι εισηγμένη στο ΧΑΚ. Οι δραστηριότητες της επεκτείνονται σε Ρωσία, ΗΠΑ, Βρετανία, , Γερμανία,Ιαπωνία και πολλές άλλες χώρες. Παρουσιάζει ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης. Στο πρώτο φετινό εξάμηνο υπερδιπλασίασε τον κύκλο εργασιών της (234 εκατ.ευρώ, με πρόβλεψη να υπερβεί τα 400 εκατ. σε ετήσια βάση).
Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής:
Υπερκαλύφθηκε ο στόχος του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης και Ενίσχυσης της Κεφαλαιακής Βάσης
• Με την εξασφάλιση κεφαλαίων συνολικής αξίας €358 εκατ. θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας
• Νέα ώθηση και δυναμική
• Διασφάλιση αυτόνομης πορείας
• Εμπιστοσύνη στον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζα
• Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 9,5%
Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, παρά τις δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας και την αβεβαιότητα που επικρατεί, ολοκλήρωσε με πλήρη επιτυχία την ενίσχυση της Κεφαλαιακής του Βάσης, αντλώντας €358 εκατ. και υπερκαλύπτοντας κατά €64 εκατ. το κεφαλαιακό έλλειμμα των €294 εκατ. που του επιβλήθηκε στη βάση του ακραίου σεναρίου της PIMCΟ διασφαλίζοντας έτσι Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων πέραν του 9%.
Συγκεκριμένα:
α) €103 εκατ. αντλήθηκαν από έκδοση νέων μετοχών από υφιστάμενους μετόχους και άλλους επενδυτές και κατόχους Μη Σωρευτικών Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου Αόριστης Διάρκειας,
β) €126 εκατ. εξασφαλίστηκαν από έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 1 και
γ) €128 εκατ. εξασφαλίστηκαν από έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου 2.
Τα κεφάλαια αυτά διαμορφώνουν Δείκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων πέραν του 9% (με βάση τα εσωτερικά στοιχεία της περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013), διασφαλίζουν την αυτόνομη πορεία του Ομίλου και σε συνδυασμό με τον  ισχυρό του ισολογισμό και την άνετη ρευστότητα, τού δίνουν νέα ώθηση και δυναμική ώστε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Κυπριακής Οικονομίας.
Μετά τη συμπλήρωση του Σχεδίου Ανακεφαλαιοποίησης, η μετοχική δομή της Τράπεζας διαφοροποιείται, με τους υφιστάμενους μετόχους να διατηρούν ποσοστό συμμετοχής γύρω στο 23% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Νέοι βασικοί επενδυτές είναι η εταιρεία Wargaming Public Company Ltd και η εταιρεία Third Point Offshore Master Fund L.P. οι οποίες αποκτούν ποσοστό γύρω στο 30% (έκαστη).  Επίσης η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ αποκτά ποσοστό γύρω στο 15%.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια που εξασφαλίστηκαν, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου σύμφωνα με τα εσωτερικά στοιχεία του Ομίλου και με βάση τον Πυλώνα 1 της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, διαμορφώνεται σε 16,3%.  Ο Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 15,1% και ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 9,5%, υπερβαίνοντας τους αντίστοιχους ελάχιστους δείκτες που καθορίζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ FACEBOOK ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ......

ΦΙΛΟΣ Ή ΦΙΛΗ
ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΧΟΛΙΟ
1# ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΙΣ ΜΕ GREEKLISH
2# ΜΗΝ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ SPAM
3# ΜΗΝ ΓΡΑΨΕΙΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΑΠΟΙΟΥ/ΑΣ ΑΛΛΟΥ/ΗΣ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ....!!!

ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΑΝΝΤΙΓΡΑΨΕΙΣ ΒΑΛΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΟ LINK ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ